2MBI100U4A-120 IGBT 100A 1200V

Giá: Liên hệ

Tên hàng: 2MBI100U4A-120 IGBT 100A 1200V;

Mã: 2MBI100U4A-120;

Thương hiệu: Fuji;

xuất xứ: Tháo máy;

dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: 2MBI100U4A-120 IGBT 100A 1200V;  Mã: 2MBI100U4A-120;  Thương hiệu: Fuji;  xuất xứ: Tháo máy;  dùng cho: vật tư biến tần

Tên hàng: 2MBI100U4A-120 IGBT 100A 1200V;
Mã: 2MBI100U4A-120;
Thương hiệu: Fuji;
xuất xứ: Tháo máy;
dùng cho: vật tư biến tần

Tags: , , ,