2N3055 TO3 NPN Transistor 15A 60V; Mã: 2N3055; Kiểu chân: cắm TO-3; Thương hiệu: ST; Phân nhóm: NPN Transistor

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: 2N3055 TO3 NPN Transistor 15A 60V;

Mã: 2N3055;

Kiểu chân: cắm TO-3;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2N3055 TO3 NPN Transistor 15A 60V;  Mã: 2N3055;  Kiểu chân: cắm TO-3;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2N3055 TO3 NPN Transistor 15A 60V;
Mã: 2N3055;
Kiểu chân: cắm TO-3;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: NPN Transistor

Tags: , ,