2N5551 TO-92 NPN Transistor bipolar 0.6A 180V 625mW EBC

Giá: 300 VNĐ

Tên hàng: 2N5551 TO-92 NPN Transistor bipolar 0.6A 180V 625mW EBC;

Mã: 2N5551

Tên hàng: 2N5551 TO-92 NPN Transistor bipolar 0.6A 180V 625mW EBC;  Mã: 2N5551

Tên hàng: 2N5551 TO-92 NPN Transistor bipolar 0.6A 180V 625mW EBC;
Mã: 2N5551

 

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG