2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD

Giá: 800 VNĐ

Tên hàng: 2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD;

Mã: 2N7000;

Kiểu chân: cắm TO-92;

Tên hàng: 2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD;  Mã: 2N7000;  Kiểu chân: cắm TO-92;

Tên hàng: 2N7000 TO-92 N MOSFET 0.2A 60V SGD;
Mã: 2N7000;
Kiểu chân: cắm TO-92;

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG