YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V;

Mã: 2SA1013_YL;

Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89;

Phân nhóm: PNP Transistor

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V;  Mã: 2SA1013_YL;  Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89;  Phân nhóm: PNP Transistor

Tên hàng: YL 2SA1013 SOT89 PNP Transistor 1A 160V;
Mã: 2SA1013_YL;
Kiểu chân: dán 3 chân SOT-89;
Phân nhóm: PNP Transistor

Tags: , ,