D882 2SD882 N Transistor 3A 30V

Giá: 500 VNĐ

Tên hàng: D882 2SD882 N Transistor 3A 30V;

Kiểu chân: cắm TO-126;

Mã: 2SB882

Tên hàng: D882 2SD882 N Transistor 3A 30V;  Kiểu chân: cắm TO-126;  Mã: 2SB882

Tên hàng: D882 2SD882 N Transistor 3A 30V;
Kiểu chân: cắm TO-126;
Mã: 2SB882

Tags: , ,