2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE

Giá: 2,000 VNĐ

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;

Mã: 2SC5027;

Kiểu chân: cắm TO-220;

Thương hiệu: Toshiba;

Xuất xứ: chính hãng;

Dùng cho: vật tư máy may;

Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;  Mã: 2SC5027;  Kiểu chân: cắm TO-220;  Thương hiệu: Toshiba;  Xuất xứ: chính hãng;  Dùng cho: vật tư máy may;  Phân nhóm: NPN Transistor

Tên hàng: 2SC5027-R C5027-R J5027-R 2SC5027-0 C5027 TO220 NPN Transistor 3A 800V BCE;
Mã: 2SC5027;
Kiểu chân: cắm TO-220;
Thương hiệu: Toshiba;
Xuất xứ: chính hãng;
Dùng cho: vật tư máy may;
Phân nhóm: NPN Transistor

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG