2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Giá: 7.500 VNĐ

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE;

Mã: 2SC5103;

Kiểu chân: 3 chân dán TO-252;

Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor;

Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE; Mã: 2SC5103; Kiểu chân: 3 chân dán TO-252; Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor; Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Tên hàng: 2SC5103 C5103 TO252 NPN Transistor 5A 60V BCE;
Mã: 2SC5103;
Kiểu chân: 3 chân dán TO-252;
Phân nhóm: NPN Transistor, TO-252 Transistor;
Dùng cho: vật tư màn hình LCD

Tags:
LÊN ĐẦU TRANG