2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM)

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);

Mã: 2SD2553;

Kiểu chân: cắm TO-3P;

Thương hiệu: Toshiba;

Dùng cho: vật tư màn hình;

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);  Mã: 2SD2553;  Kiểu chân: cắm TO-3P;  Thương hiệu: Toshiba;  Dùng cho: vật tư màn hình;

Tên hàng: 2SD2553 D2553 TO3P NPN Transistor 16A 600V (TM);
Mã: 2SD2553;
Kiểu chân: cắm TO-3P;
Thương hiệu: Toshiba;
Dùng cho: vật tư màn hình;

Tags: , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG