2SD882 D882 P Transistor 3A 30V

Giá: 1,000 VNĐ

Tên: 2SD882 D882 P Transistor 3A 30V;

Mã: D882

Kiểu chân: SOT-89

d882

Tags: