3296W-103 Biến trở 3296 thẳng 10K

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 3296W-103 Biến trở 3296 thẳng 10K;

Mã: 3296W-103

Tên hàng: 3296W-103 Biến trở 3296 thẳng 10K;  Mã: 3296W-103

Tên hàng: 3296W-103 Biến trở 3296 thẳng 10K;
Mã: 3296W-103

Tags: ,