3296W-203 Biến trở 3296 thẳng 20K

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 3296W-203 Biến trở 3296 thẳng 20K;

Mã: 3296W-203

Tên hàng: 3296W-203 Biến trở 3296 thẳng 20K;  Mã: 3296W-203

Tên hàng: 3296W-203 Biến trở 3296 thẳng 20K;
Mã: 3296W-203

Tags: ,