3296W-204 Biến trở 3296 thẳng 200K

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 3296W-204 Biến trở 3296 thẳng 200K;

Mã: 3296W-204

Tên hàng: 3296W-204 Biến trở 3296 thẳng 200K;  Mã: 3296W-204

Tên hàng: 3296W-204 Biến trở 3296 thẳng 200K;
Mã: 3296W-204

Tags: ,