3590S-2-102L Biến trở chính xác nhiều vòng 1K;

Giá: 47,000 VNĐ

Tên hàng: 3590S-2-102L Biến trở chính xác nhiều vòng 1K;

Mã: 3590S-2-102L;

Thương hiệu: BOURNS MEXICO;

Phân nhóm: Biến trở-Chiết Áp;

Mã Kho: 3590S-2-102L_083

Tên hàng: 3590S-2-102L Biến trở chính xác nhiều vòng 1K;  Mã: 3590S-2-102L;  Thương hiệu: BOURNS MEXICO;  Phân nhóm: Biến trở-Chiết Áp;  Mã Kho: 3590S-2-102L_083

Tên hàng: 3590S-2-102L Biến trở chính xác nhiều vòng 1K;
Mã: 3590S-2-102L;
Thương hiệu: BOURNS MEXICO;
Phân nhóm: Biến trở-Chiết Áp;
Mã Kho: 3590S-2-102L_083

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG