3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K

Giá: 45.500 VNĐ

Tên hàng: 3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K;

Hãng sx: BOURNS MEXICO;

Mã: 3590S-2-103L

Tên hàng: 3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K;  Hãng sx: BOURNS MEXICO;  Mã: 3590S-2-103L

Tên hàng: 3590S-2-103L Biến trở nhiều vòng 10K;
Hãng sx: BOURNS MEXICO;
Mã: 3590S-2-103L

Tags: , ,