3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc

Giá: 50.000 VND
Tên: 3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc
Hãng SX: Molex
Model: SM-20L
Dùng Cho: Servo driver, I/O signals CN1A, CN1B, CN2, CN3
Hàng tham khảo:
Công Suất:
Dòng điện:
Điện áp:
Kiểu chân:
Datasheet:  
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: Bán đầu zắc cắm 3M 10320; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10320; Bán đầu zắc cắm servo driver 20 chân 3M 10320;
Bán đầu cáp encoder, bán đầu cáp điều khiển, bán đầu cáp kết nối máy tính.Đầu cáp  Servo Driver 20 chân MOLEX 3M 10320 10120
Bán cáp driver servo, bán cable driver servo
3M 10320 10120
Soldered type connector 3M 10120-3000VE+10320-52F0-008
Threaded type connector 3M 10120-3000VE+10320-52A0-008
3M 10126-3000PE+10326-52F0-008
MR-J2CN, MR-J2CN1, MR-CPCATCBL3M, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2,
MOLEX SCSI-20P
MR-JCCBL2M-L, MR-JCCBL5M-L, MR-JCCBL10M-L, MR-JCCBL20M-L, MR-JCCBL30M-L, MR-JCCBL40M-L, MR-JCCBL50M-L
MR-JCCBL2M-H, MR-JCCBL5M-H, MR-JCCBL10M-H, MR-JCCBL20M-H, MR-JCCBL30M-H, MR-JCCBL40M-H, MR-JCCBL50M-H
MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-JHSCBL40M-L, MR-JHSCBL50M-L
MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL40M-H, MR-JHSCBL50M-H
MR-ENCBL2M-H, MR-ENCBL5M-H, MR-ENCBL10M-H, MR-ENCBL20M-H, MR-ENCBL30M-H, MR-ENCBL40M-H, MR-ENCBL50M-H
MR-J2CNM, MR-J2CNS, MR-ENCNS
1-172161-9, 170359-1, MS3106B20-29S, MS3057-12A, MS3106A20-29S, CE3057-12A-3, 10120-6000EL, 10320-3210-000, DE-9SF-N, DE-C1-J6-S6, CE05-6A22-23SD-B-BSS, CE3057-12A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, MS3106A10SL-4S, YS010-5-8, 5559-04P-210, 5558PBT3L, 5559-06P-210, 558PBT3L
Đầu cáp Servo Driver 20 chân MOLEX 3M 10320 10120

3M 10320 Đầu cắm cáp SERVO DRIVER 20 chân mạ vàng, loại bắt ốc; Mã: SM-20L; Thương hiệu: MOLEX; Xuất xứ: china; Dùng cho: Vật tư Servo driver (cổng CN1A, cổng CN1B, cổng CN2, cổng CN3,…); Hàng tương đương: Bán đầu zắc cắm 3M 10320; Bán đầu zắc cắm Molex 3M 10320; Bán đầu zắc cắm servo driver 20 chân 3M 10320; Bán đầu cáp encoder, bán đầu cáp điều khiển, bán đầu cáp kết nối máy tính.Đầu cáp Servo Driver 20 chân MOLEX 3M 10320 10120 Bán cáp driver servo, bán cable driver servo 3M 10320 10120 Soldered type connector 3M 10120-3000VE+10320-52F0-008 Threaded type connector 3M 10120-3000VE+10320-52A0-008 3M 10126-3000PE+10326-52F0-008 MR-J2CN, MR-J2CN1, MR-CPCATCBL3M, MR-PWCNS1, MR-PWCNS2, MR-BKCN, MR-PWCNK1, MR-PWCNK2, MOLEX SCSI-20P MR-JCCBL2M-L, MR-JCCBL5M-L, MR-JCCBL10M-L, MR-JCCBL20M-L, MR-JCCBL30M-L, MR-JCCBL40M-L, MR-JCCBL50M-L MR-JCCBL2M-H, MR-JCCBL5M-H, MR-JCCBL10M-H, MR-JCCBL20M-H, MR-JCCBL30M-H, MR-JCCBL40M-H, MR-JCCBL50M-H MR-JHSCBL2M-L, MR-JHSCBL5M-L, MR-JHSCBL10M-L, MR-JHSCBL20M-L, MR-JHSCBL30M-L, MR-JHSCBL40M-L, MR-JHSCBL50M-L MR-JHSCBL2M-H, MR-JHSCBL5M-H, MR-JHSCBL10M-H, MR-JHSCBL20M-H, MR-JHSCBL30M-H, MR-JHSCBL40M-H, MR-JHSCBL50M-H MR-ENCBL2M-H, MR-ENCBL5M-H, MR-ENCBL10M-H, MR-ENCBL20M-H, MR-ENCBL30M-H, MR-ENCBL40M-H, MR-ENCBL50M-H MR-J2CNM, MR-J2CNS, MR-ENCNS 1-172161-9, 170359-1, MS3106B20-29S, MS3057-12A, MS3106A20-29S, CE3057-12A-3, 10120-6000EL, 10320-3210-000, DE-9SF-N, DE-C1-J6-S6, CE05-6A22-23SD-B-BSS, CE3057-12A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, CE05-6A24-10SD-B-BSS, CE3057-16A-2, MS3106A10SL-4S, YS010-5-8, 5559-04P-210, 5558PBT3L, 5559-06P-210, 558PBT3L

Tags: ,