4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler

Giá: 4,500 VNĐ

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler;

Mã: 4N35;

Kiểu chân: cắm DIP-6;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler;  Mã: 4N35;  Kiểu chân: cắm DIP-6;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

Tên hàng: 4N35 SIP6 Photo-transistor opto photocoupler;
Mã: 4N35;
Kiểu chân: cắm DIP-6;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: Photocoupler->Photo-Transistor

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG