Đầu vít 5mm dài 100mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: Đầu vít 5mm dài 100mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;

Mã: 5x100x5PH2

Tên hàng: Đầu vít 5mm dài 100mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;  Mã: 5x100x5PH2

Tên hàng: Đầu vít 5mm dài 100mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;
Mã: 5x100x5PH2

Tags: