Đầu vít 2mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: Đầu vít 2mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;

Mã: 5x60x2PH0

Tên hàng: Đầu vít 2mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm; Mã: 5x60x2PH0

Tên hàng: Đầu vít 2mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;
Mã: 5x60x2PH0

Tags: