Đầu vít 4mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: Đầu vít 4mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;

Mã: 5x60x4PH1

Tên hàng: Đầu vít 4mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm; Mã: 5x60x4PH1

Tên hàng: Đầu vít 4mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;
Mã: 5x60x4PH1

Tags: