Đầu vít 5mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm

Giá: 9.500 VNĐ

Tên hàng: Đầu vít 5mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;

Mã: 5x60x5PH2

Tên hàng: Đầu vít 5mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;  Mã: 5x60x5PH2

Tên hàng: Đầu vít 5mm dài 60mm cho máy bắn vít chấu kẹp 5mm;
Mã: 5x60x5PH2

Tags: