TM1668 IC LED Driver;

Giá: 4,000 VNĐ

Tên: TM1668 IC LED Driver;

Mã:  TM1668

Kiểu chân: dán SOP-24;

Dùng cho: Bếp từ; Lò Vi Sóng;

TAG: IC điều khiển LED và bàn phím ấn TM1668

TM1668

Tags: