2SC3998 C3998 N Transistor 25A 1500V BCE

Giá: 27.000 VNĐ

Tên: 2SC3998 C3998 N Transistor 25A 1500V BCE;

Mã: 2SC3998

Kiểu chân: cắm TO-3P

2sc3998

Tags: