6N137 6NI37 Photo-Tran

GIá: 7,000 VNĐ

Tên: 6N137 6NI37 Photo-Tran;

Mã: 6N137

Kiểu chân: cắm DIP-8

6N137