Thạch anh 50MHz 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm

Giá: 19.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 50MHz 4 chân dán 3225 3.2×2.5mm;

Mã: TA3225-50MHz

Kiểu chân: dán 3225

ta3225-50mhz

Tags: