Thạch anh 50MHz 4 chân dán 5032 5.0×3.2mm

Giá: 15.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 50MHz 4 chân dán 5032 5.0×3.2mm;

Mã: TA5032-50MHz

Kiểu chân: dán 5032

ta5032-50mhz

Tags: