Thạch anh 8MHz 4 chân dán 5032 5.0×3.2mm

Giá: 19.000 VNĐ

Tên: Thạch anh 8MHz 4 chân dán 5032 5.0×3.2mm;

Mã: TA5032-8MHz

Kiểu chân: dán 5032

ta5032-8mhz

Tags: