74AC240 TC74AC240F SOP20 5.2mm IC số

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: 74AC240 TC74AC240F SOP20 5.2mm IC số;

Mã: 74AC240;

Kiểu chân: sán SOP-20 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: 74AC240 TC74AC240F SOP20 5.2mm IC số;  Mã: 74AC240;  Kiểu chân: sán SOP-20 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: 74AC240 TC74AC240F SOP20 5.2mm IC số;
Mã: 74AC240;
Kiểu chân: sán SOP-20 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: , ,