74HC02A SOP14 5.2mm IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC02A SOP14 5.2mm IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate;

Mã: 74HC02A_TO_NIC;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: Chính hãng

Tên hàng: 74HC02A SOP14 5.2mm IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate;  Mã: 74HC02A_TO_NIC;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Xuất xứ: Chính hãng

Tên hàng: 74HC02A SOP14 5.2mm IC LOGIC SÔ, Quad 2-Input NOR Gate;
Mã: 74HC02A_TO_NIC;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: Chính hãng

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG