74HC04A TC74HC04AF SOP14 5.2mm IC Logic số

Giá: 11.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC04A TC74HC04AF SOP14 5.2mm IC Logic số;

Mã: 74HC04A;

Kiểu chân: dán SOP-14 (5.2mm)

Tên hàng: 74HC04A TC74HC04AF SOP14 5.2mm IC Logic số;  Mã: 74HC04A;  Kiểu chân: dán SOP-14 (5.2mm)

Tên hàng: 74HC04A TC74HC04AF SOP14 5.2mm IC Logic số;
Mã: 74HC04A;
Kiểu chân: dán SOP-14 (5.2mm)

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG