74HC04D 74HC04 SOP14 IC Số Hex inverter

Giá: 4.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC04D 74HC04 SOP14 IC Số Hex inverter;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: NXP

Tên hàng: 74HC04D 74HC04 SOP14 IC Số Hex inverter;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: NXP

Tên hàng: 74HC04D 74HC04 SOP14 IC Số Hex inverter;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: NXP

Tags: , ,
LÊN ĐẦU TRANG