SN74HC08DR 74HC08D SOP14 IC số

Giá: 6.000 VNĐ

Tên hàng: SN74HC08DR 74HC08D SOP14 IC số;

Mã: 74HC08D;

Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;

Thương hiệu: Philips;

Xuất xứ: China;

Phân nhóm: IC số 74XX

Tên hàng: SN74HC08DR 74HC08D SOP14 IC số;  Mã: 74HC08D;  Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;  Thương hiệu: Philips;  Xuất xứ: China;  Phân nhóm: IC số 74XX

Tên hàng: SN74HC08DR 74HC08D SOP14 IC số;
Mã: 74HC08D;
Kiểu chân: dán 14 chân SOP-14;
Thương hiệu: Philips;
Xuất xứ: China;
Phân nhóm: IC số 74XX

Tags: , , , ,