TC74HC10AF 74HC10A SOP14 5.2mm IC số

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HC10AF 74HC10A SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HC10A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TC74HC10AF 74HC10A SOP14 5.2mm IC số;  Mã: 74HC10A;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Xuất xứ: chính hãng

Tên hàng: TC74HC10AF 74HC10A SOP14 5.2mm IC số;
Mã: 74HC10A;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Xuất xứ: chính hãng

Tags: , ,