74HC125D 74HC125 SOP14 3.9MM IC số

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC125D 74HC125 SOP14 3.9MM IC số;

Mã: 74HC125D;

Kiểu chân: 14 chân dán SOP14 3.9mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: 74HC125D, 74LC125D ,74LS125D;

Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: 74HC125D 74HC125 SOP14 3.9MM IC số;  Mã: 74HC125D;  Kiểu chân: 14 chân dán SOP14 3.9mm;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: 74HC125D, 74LC125D ,74LS125D;  Phân nhóm: IC họ 74

Tên hàng: 74HC125D 74HC125 SOP14 3.9MM IC số;
Mã: 74HC125D;
Kiểu chân: 14 chân dán SOP14 3.9mm;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: 74HC125D, 74LC125D ,74LS125D;
Phân nhóm: IC họ 74

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG