74HC14D 74HC14 SOP14 IC số

Giá: 1,500 VNĐ

Tên hàng: 74HC14D 74HC14 SOP14 IC số;

Mã: 74HC14D;

Kiểu chân: dán SOP-14;

Thương hiệu: NXP;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC14D 74HC14 SOP14 IC số;  Mã: 74HC14D;  Kiểu chân: dán SOP-14;  Thương hiệu: NXP;  Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC14D 74HC14 SOP14 IC số;
Mã: 74HC14D;
Kiểu chân: dán SOP-14;
Thương hiệu: NXP;
Phân nhóm: IC số;

Tags: , , ,