TC74HC244AF 74HC244A SOP20 IC số

Giá: 15.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HC244AF 74HC244A SOP20 IC số;

Mã: 74HC244A;

Kiểu chân: dán SOP-20 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: TC74HC244AF 74HC244A SOP20 IC số;  Mã: 74HC244A;  Kiểu chân: dán SOP-20 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA

Tên hàng: TC74HC244AF 74HC244A SOP20 IC số;
Mã: 74HC244A;
Kiểu chân: dán SOP-20 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA

Tags: , ,