74HC245D 74HC245 SOP20 7.2mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 3,500 VNĐ

Tên hàng: 74HC245D 74HC245 SOP20 7.2mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245D;

Kiểu chân: dán SOP-20 7.2mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245D 74HCT245;

Phân nhóm: IC số;

Tags: , , , ,