74HC245D 74HC245 SOP20 7.2mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT

Giá: 2.500 VNĐ

Tên hàng: 74HC245D 74HC245 SOP20 7.2mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;

Mã: 74HC245D;

Kiểu chân: dán SOP-20 7.2mm;

Thương hiệu: NXP;

Hàng tương đương: SM74HC245D;

Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC245D 74HC245 SOP20 7.2mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;  Mã: 74HC245D;  Kiểu chân: dán SOP-20 7.2mm;  Thương hiệu: NXP;  Hàng tương đương: SM74HC245D;  Phân nhóm: IC số;

Tên hàng: 74HC245D 74HC245 SOP20 7.2mm IC Số BUS TRANSCEIVER 8BIT;
Mã: 74HC245D;
Kiểu chân: dán SOP-20 7.2mm;
Thương hiệu: NXP;
Hàng tương đương: SM74HC245D;
Phân nhóm: IC số;

Tags: ,