74HC4066PW 74HC4066PWR 74HC4066A HC4066A 4066A TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự

Giá: 16.000 VNĐ

Tên hàng: 74HC4066PW 74HC4066PWR 74HC4066A HC4066A 4066A TSSOP14 IC chuyển kênh tương tự

Kiểu chân: dán TSSOP14;

Hãng sx: TOSHIBA;

Mã hàng: HC466A;

Tag: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR

Tên hàng: HC4066A IC chuyển kênh tương tự; Kiểu chân: dán TSSOP14; Hãng sx: TOSHIBA; Mã hàng: 74HC4066PW; Tag: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR

Tên hàng: HC4066A IC chuyển kênh tương tự;
Kiểu chân: dán TSSOP14;
Hãng sx: TOSHIBA;
Mã hàng: 74HC4066PW;
Tag: TC74HC4066AFT 74HC4066 74HC4066A 74HC4066PWR

Tags: ,