SN74LS160N 74HCT160N DIP16 IC số

Giá: 17.000 VNĐ

Tên hàng:  SN74LS160N 74HCT160N DIP16 IC số;

Mã: 74HCT160N;

Kiểu chân: cắm DIP-16;

Thương hiệu: NXP;

Xuất xứ: chính hãng;

Phân nhóm: IC số

Tên hàng: SN74LS160N 74HCT160N DIP16 IC số; Mã: 74HCT160N; Kiểu chân: cắm DIP-16; Thương hiệu: NXP; Xuất xứ: chính hãng; Phân nhóm: IC số

Tên hàng: SN74LS160N 74HCT160N DIP16 IC số;
Mã: 74HCT160N;
Kiểu chân: cắm DIP-16;
Thương hiệu: NXP;
Xuất xứ: chính hãng;
Phân nhóm: IC số

Tags: , , ,
LÊN ĐẦU TRANG