TC74HCT7007AF 74HCT7007A SOP14 5.2mm IC số

Giá: 14.500 VNĐ

Tên hàng: TC74HCT7007AF 74HCT7007A SOP14 5.2mm IC số;

Mã: 74HCT7007A;

Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;

Thương hiệu: TOSHIBA;

Phân nhóm: IC Số

Tên hàng: TC74HCT7007AF 74HCT7007A SOP14 5.2mm IC số;  Mã: 74HCT7007A;  Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;  Thương hiệu: TOSHIBA;  Phân nhóm: IC Số

Tên hàng: TC74HCT7007AF 74HCT7007A SOP14 5.2mm IC số;
Mã: 74HCT7007A;
Kiểu chân: dán SOP-14 5.2mm;
Thương hiệu: TOSHIBA;
Phân nhóm: IC Số

Tags: , , ,