CJ78M15 L78M15CDT 78M15 7815 TO252 IC nguồn ổn áp 15V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: CJ78M15 L78M15CDT 78M15 7815 TO252 IC nguồn ổn áp 15V;

Mã: 78M15_TO252;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tên hàng: CJ78M15 L78M15CDT 78M15 7815 TO252 IC nguồn ổn áp 15V;  Mã: 78M15_TO252;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tên hàng: CJ78M15 L78M15CDT 78M15 7815 TO252 IC nguồn ổn áp 15V;
Mã: 78M15_TO252;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn 78XX

Tags: , , , ,