79L15 7915 SOT89 IC ổn áp nguồn -15V

Giá: 2.000 VNĐ

Tên hàng: 79L15 7915 SOT89 IC ổn áp nguồn -15V;

Mã: 79L15_SOT89;

Kiểu chân: dán SOT-89;

Thương hiêu: ST;

Phân nhóm: IC ổn áp 79XX

Tên hàng: 79L15 7915 SOT89 IC ổn áp nguồn -15V;  Mã: 79L15_SOT89;  Kiểu chân: dán SOT-89;  Thương hiêu: ST;  Phân nhóm: IC ổn áp 79XX

Tên hàng: 79L15 7915 SOT89 IC ổn áp nguồn -15V;
Mã: 79L15_SOT89;
Kiểu chân: dán SOT-89;
Thương hiêu: ST;
Phân nhóm: IC ổn áp 79XX

Tags: , ,