MC79M05CDT 79M05G 7905 79M05 TO252 IC ổn áp nguồn -5V

Giá: 3.000 VNĐ

Tên hàng:  MC79M05CDT 79M05G 7905 79M05 TO252 IC ổn áp nguồn -5V;

Mã: 79M05;

Kiểu chân: dán TO-252;

Thương hiệu: ST;

Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng:  MC79M05CDT 79M05G 7905 79M05 TO252 IC ổn áp nguồn -5V;  Mã: 79M05;  Kiểu chân: dán TO-252;  Thương hiệu: ST;  Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tên hàng: MC79M05CDT 79M05G 7905 79M05 TO252 IC ổn áp nguồn -5V;
Mã: 79M05;
Kiểu chân: dán TO-252;
Thương hiệu: ST;
Phân nhóm: IC nguồn 79XX

Tags: , , ,