7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM)

Giá: liên hệ

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM);

Mã: 7MBR100SD060-50

Thương hiệu: Fuji;

Xuất xứ: Tháo máy;

Dùng cho: vật tư biến tần;

Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM); Mã: 7MBR100SD060-50 Thương hiệu: Fuji; Xuất xứ: Tháo máy; Dùng cho: vật tư biến tần; Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tên hàng: 7MBR100SD060-50 IGBT 100A 600V (TM);
Mã: 7MBR100SD060-50
Thương hiệu: Fuji;
Xuất xứ: Tháo máy;
Dùng cho: vật tư biến tần;
Mã kho: 7MBR100SD060-50_008

Tags: , , , , ,
LÊN ĐẦU TRANG