A03 FOR WX110 Núm chiết áp wirewound 10K

Giá: 13.000 VND

Tên: A03 FOR WX110 Núm chiết áp wirewound 10K
Model: A03 FOR WX110
Hàng tham khảo: Núm biến trở bakelite
Tình Trạng: Hàng mới
Tag: “Bán Núm chiết áp wirewound A03 WX110 (010) 10K, Mua Núm chiết áp wirewound A03 WX110 (010) 10K, Giá Núm chiết áp wirewound A03 WX110 (010) 10K
A03 FOR WX110
Núm biến trở bakelite”

A03 FOR WX110 Núm chiết áp wirewound 10K

A03 FOR WX110 Núm chiết áp wirewound 10K