A3120 SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler

Giá: 19.500 VNĐ

Tên hàng: A3120 SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler;

Kiểu chân: cắm DIP-8;

Mã: A3120V_DIP8;

Hàng tương đương: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;

Tag: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120 SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử

Tên hàng: A3120 SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler; Kiểu chân: cắm DIP-8; Mã: A3120V_DIP8; Hàng tương đương: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V; Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo; Tag: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120 SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử

Tên hàng: A3120 SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler;
Kiểu chân: cắm DIP-8;
Mã: A3120V_DIP8;
Hàng tương đương: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;
Tag: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120 SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử

Tags: ,