A3120V SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler

Giá: 9.000 VNĐ

Tên hàng: A3120V SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Mã: A3120V_SOP8;

Hàng tương đương: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V;

Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;

Tag: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120 SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử

Tên hàng: A3120V SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Mã: A3120V_SOP8;  Hàng tương đương: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V;  Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;  Tag: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120 SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử

Tên hàng: A3120V SOP8 IC Cách Ly Quang Photo-Transistor OPTO Photocoupler;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Mã: A3120V_SOP8;
Hàng tương đương: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120, A3150V, HCPL-3150V;
Dùng cho: Vật tư biến tần, vật tư servo;
Tag: HCPL-3120V HP3120V A3120, HCPL-3120 SOP-8 Photocoupler opto cách ly quang, bán linh kiện điện tử, cung cấp linh kiện điện tử

Tags: ,
LÊN ĐẦU TRANG