A3120V SOP8 Photocoupler opto cách ly quang

Giá: 8.500 VNĐ

Tên hàng: A3120V SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;

Mã: A3120V_SOP8_-IC;

Kiểu chân: dán SOP-8;

Hàng tương đương: A3120, HCPL-3120 SOP-8

Tên hàng: A3120V SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;  Mã: A3120V_SOP8_-IC;  Kiểu chân: dán SOP-8;  Hàng tương đương: A3120, HCPL-3120 SOP-8

Tên hàng: A3120V SOP8 Photocoupler opto cách ly quang;
Mã: A3120V_SOP8_-IC;
Kiểu chân: dán SOP-8;
Hàng tương đương: A3120, HCPL-3120 SOP-8

Tags: ,