A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler

Giá: 16.500 VNĐ

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler;

Kiểu chân: dán SOP-16;

Hãng sx: AVAGO;

Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler;  Kiểu chân: dán SOP-16;  Hãng sx: AVAGO;  Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tên hàng: A316J HCPL-316J HP316J Photocoupler;
Kiểu chân: dán SOP-16;
Hãng sx: AVAGO;
Dùng cho: vật tư biến tần, vật tư servo driver

Tags: , , ,